srp, 13 2023

Úvod

Vážení pacienti Stomatologické skupiny Demi, právem očekáváte, že služby, které využíváte, budou poskytovány nejen s odbornou péčí, ale také s respektem k vašim právům jako zákazníkům a pacientům. Tento dokument, nazvaný Obchodní podmínky, seznamuje uživatele našich služeb se zásadami, na kterých stavíme svou práci, a s pravidly, která jsou závazná při využívání našich služeb. Cílem tohoto dokumentu je nastínit důležité aspekty komunikace mezi námi a Vámi, objasnit práva a povinnosti na obou stranách a zakotvit mechanismy, kterými můžeme společně předcházet případným nedorozuměním nebo komplikacím. V tomto dokumentu najdete podrobné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní a zdravotní informace, jaké jsou vaše možnosti při výběru a změně služeb nebo také o tom, co můžete očekávat v případě, že se rozhodnete využívat jiného poskytovatele stomatologických služeb.

Práva a povinnosti poskytovatele

Naším hlavním cílem je zajišťovat stomatologické služby na nejvyšší možné úrovni a s maximálním ohledem na pohodlí a potřeby našich pacientů. Zavazujeme se k tomu, že budeme vždy postupovat v souladu s platnými zákony a profesními standardy, že vaše údaje budou chráněny v souladu s přísnými pravidly ochrany osobních údajů a že naše komunikace s vámi bude vždy pravdivá, srozumitelná a úcta k vašim potřebám. Dále budeme garantovat průhlednost všech našich služeb, budeme vám poskytovat všechny příslušné informace k volbě nejvhodnějšího léčebného plánu a budeme připraveni konstruktivně řešit případné reklamace či stížnosti. V neposlední řadě máte právo očekávat, že veškerý personál stomatologické skupiny Demi se k vám bude chovat s odborným respektem a lidským přístupem.

Práva a povinnosti pacientů

Stejně jako my máte i vy, naši pacienti, určitá práva a povinnosti, které přispívají k tomu, aby vaše léčba proběhla hladce a byla co nejúčinnější. Právo na informace je jedním z vašich základních práv, a proto vás budeme pravidelně informovat o veškerých aspektech vaší léčby, o možnostech i rizicích a o všech důležitých okolnostech, které se mohou týkat vašeho zdravotního stavu. Očekáváme nicméně, že nám na oplátku poskytnete veškeré potřebný údaje, budete dodržovat všechny lékařské rady a doporučení a že se budete aktivně podílet na průběhu vaší léčby. Zavazujete se také k respektování našich provozních pravidel, k platbě za poskytnuté služby v souladu s dohodnutými podmínkami a k poskytnutí zpětné vazby, která nám pomůže v dalším zlepšování našich služeb.

Reklamační řád a řešení stížností

Jsme si vědomi, že i přes veškerou snahu a odbornou péči může dojít k situacím, kdy budete chtít vyjádřit nespokojenost s poskytnutými službami. V takovém případě máte právo podat reklamaci nebo stížnost. V tomto oddílu najdete podrobný popis postupu, jak reklamace či stížnost podat, jaké informace by měla obsahovat a v jakých lhůtách bude vaše podání řešeno. Vysvětlujeme zde také, jaké jsou vaše možnosti, pokud s výsledkem řešení reklamace či stížnosti nebudete spokojeni a jaké jsou další kroky, které můžete podniknout pro obranu svých práv.

Kontakt a údaje o společnosti

Naše společnost je plně připravená na komunikaci s vámi ohledně jakýchkoliv dotazů či požadavků, které by se mohly týkat této obchodních podmínek nebo vaší léčby. V této části poskytujeme údaje pro váš snadný kontakt s námi, včetně adresa naší provozovny a elektronického kontaktu. V případě, že se chcete na něco zeptat, zjistit informace nebo sdělit jakékoli poznatky, neváhejte nás kontaktovat následujícím způsobem:

Libuše Švarcová
Hotel Maria
Přívozská 23
70200 Ostrava
Česká republika
Email: [email protected]