srp, 13 2023

Zásady ochrany osobních údajů

V této části se věnujeme detailním informacím ohledně zásad ochrany osobních údajů. Podrobně popisujeme, jakým způsobem a proč sbíráme, uchováváme, ochraňujeme a zpracováváme vaše osobní údaje. Naším cílem je zajistit vaši důvěru a transparentnost našich procesů. Představujeme základní pojmy, jako jsou osobní údaj, předmět údajů, správce a zpracovatel údajů a také popisujeme právní základy pro zpracování osobních údajů. Zmiňujeme také vaše práva, jako je právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů a jakým způsobem je můžete uplatnit. Věnujeme se i tomu, jak reagujeme na požadavky na výmaz vašich údajů v souladu s GDPR a jak dlouho údaje uchováváme.

Zpracování osobních údajů

V této sekci vysvětlujeme proces zpracování osobních údajů. Objasňujeme, pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme osobní údaje klientů naší stomatologické skupiny. Popisujeme postupy, kterými zabezpečujeme ochranu údajů před neoprávněným přístupem či zneužitím. Podrobně informujeme o použitých bezpečnostních opatřeních, jako je šifrování dat, pravidelné kontroly a revize našich systémů. Zabýváme se také vysvětlením, jak můžete ovlivnit zpracování vašich údajů, například udělením či odnětím souhlasu s jejich zpracováním pro konkrétní účely, jako je marketing.

Předání údajů třetím stranám

Zde popisujeme okolnosti, za kterých může dojít k předání vašich údajů třetím stranám. Informujeme o druzích třetích stran, s nimiž můžeme vaše údaje sdílet, a to včetně důvodů, proč je takové sdílení nutné. Vysvětlujeme postupy, které zajišťují, že tyto strany přistupují k vašim údajům odpovědně a v souladu s platnými zákony a našimi interními pravidly ochrany osobních údajů. Podrobně popisujeme i opatření, jaká tyto třetí strany musí podniknout, aby zajistily bezpečnost a ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

Kontaktní informace

Pro poskytování informací o zpracování vašich osobních údajů a pro zodpovězení vašich dotazů souvisejících s ochranou osobních údajů zde uvádíme kontaktní informace. Můžete nás kontaktovat na e-mail [email protected] nebo na poštovní adrese Hotel Maria, Přívozská 23, 70200 Ostrava, Česká republika. Osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů je Libuše Švarcová, která je k dispozici pro vaše dotazy a žádosti týkající se vašich osobních údajů.